Gedragsmanagement en prestatiemanagement

goals-ideas-plan.jpg

De wetenschappelijke achtergrond achter belonen om motivatie en prestatie te verhogen

Het is wetenschappelijk bewezen dat als prestaties gevolgd worden door een positieve bevestiging in sociaal én materieel opzicht, dit de prestaties bevordert en verhoogt.

Belangrijk hierbij is dat de medewerker meetbare prestatiedoelen heeft, die hij of zij 100% kan beïnvloeden. En dat de beloning zo snel mogelijk na de prestatie wordt verkregen, gecombineerd met positieve aandacht van de leidinggevende. Dit sociale aspect is van wezenlijk belang, zo werkt de motivatieverhoging het sterkst.  

Bij beloningen moet je aan kleinigheden denken. Een systeem van belonen werkt niet met grote beloningen of als de beloning zelfs een deel van het benodigde salaris is, dat iemand nodig heeft om van te leven.

De theorie zegt dat gedrag waarop de consequentie voor de mens positief is, direct volgend op het gedrag en met zekerheid de consequentie is, herhaald en vermeerderd zal worden.

Het gaat erom dat de mens die het gedrag vertoont, zelf de consequenties ervaart.

Deze theorie is in veel situaties en inmiddels ook in bedrijfscontext gevalideerd en bewezen.

Gedrag waarvan de consequentie niet zeker is, daar is het de vraag maar of het gedrag zich zal herhalen. Dit geldt ook voor als de consequentie negatief is of dat de consequentie later merkbaar is voor de ‘gedrager’.

Het Permo software tool is opgebouwd en wordt voor u ingericht, gebaseerd op deze wetenschap.