Doelen stellen

doelen-stellen.jpeg

Doelen stellen met behulp van onse software tool


Samen met u leggen we vast wat uw bedrijfsdoelen zijn en hoe uw medewerkers daar invloed op kunnen uitoefenen. Vanuit uw strategie en vanuit de verantwoordelijkheden van uw medewerkers vertalen we dit naar prestatiedoelen. Belangrijke criteria zijn de meetbaarheid en beïnvloedbaarheid van de prestatiedoelen.
Uiteraard is het belangrijk dat u afspraken maakt met uw medewerkers over de te behalen doelen.

De eerste stap die gezet dient te worden is te bepalen welke doelen meetbaar gemaakt moeten worden. Hiervoor benaderen we het van twee kanten. Vanuit uw bedrijfsstrategie. Wat u wilt bereiken, wat de stip op de horizon is en hoe u die wilt bereiken?
Uw medewerkers zullen hun bijdrage leveren aan het bereiken van de stip op de horizon. Het behalen van dagelijkse doelen is wezenlijk in deze reis. Daarom is het van belang helder te hebben welke doelen er vanuit uw bedrijfsstrategie relevant zijn voor uw medewerker.

De tweede kant is die van de medewerker. Wat is zijn of haar functie? Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij deze functie? Welke doelen worden bereikt als de medeweker deze taken naar behoren uitvoert?

Zowel bij de doelen vanuit uw bedrijfsstrategie als vanuit de functie van uw medewerker worden bepaalde prestaties en gedrag gevraagd. Het vaststellen van deze doelen en de benodigde prestaties is de eerste stap in het inrichten van het Permo software tool.
Van belang hierbij is dat de medewerker deze doelen of prestatieindicatoren daadwerkelijk zelf ten volle kan beïnvloeden.